Výsledky verejného obstarávania

ČASŤ   I.  Kŕmny voz

 • Fontana 44 940€
 • Bafi Agrocorporation 45 907,20€
 • Ematech technológie 47 940€
 • Z&M 50 928€

ČASŤ II.   Mulčovač

 • Z&M 17 484€
 • VPP Jelenec 18 000€

ČASŤ III.   Fekálny príves

 • Z&M 31 800€
 • Triton – Fabo 43 980€
 • Schauer 44 207,52€

ČASŤ IV.   Veľkoobjemová vlečka

 • Z&M 24 360
 • Agrotem Pulz 26 187,60€
 • Triton – Fabo 35 280€

ČASŤ V.   Manipulátor

 • Moreau Agri 70 080€

ČASŤ VI.   Kompaktor

 • ASV Agronova 25 956
 • Agrotem Pulz 48 878,40€

ČASŤ VII.   Prevzdušňovač trávnych porastov s prísevom

 • Moreau Agri 6 492€

ČASŤ VIII.   Kosačka

 • Agrotem Pulz 12 462€

ČASŤ IX.   Rozmetadlo maštaľného hnoja

 • Z&M 27 960€
 • Triton – Fabo 28 908€

ČASŤ X.   Prepravník kŕmnych zmesí so šnekom

 • Triton – Fabo 28 566€

ČASŤ XI.   Napájačky  – 4 kusy

 • Sedoza 3 655,20€
 • Schauer 5 014,24€
 • Uni Agro servis 5 436,90€

ČASŤ XII.   Kefy na dobytok – 2 kusy

 • Uni Agro servis 3 240€
 • Sedoza 3 264€
 • Schauer 4 518€

ČASŤ XIII.   Výmenník tepla

 • Sedoza 9 016,80€
 • Uni Agro servis 9 312€

ČASŤ XIV.   Predchladič

 • Sedoza 3 186,40€
 • Uni Agro servis 4 512€

ČASŤ XV.   Odstredivý filter mechanických nečistôt

 • Bos plus 23 850€
 • Uni Agro servis 32 904€

Otváranie obálok “Kritéria”

V súlade s § 41 ods. 1 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok bude pre predmet zákazky „Modernizácia technologického a strojového vybavenia v chove hovädzieho dobytka“ zverejnenej výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku VO č. 127/2013 dňa 1.7.2013 č.10910 -WYT

dňa 02.9.2013 o 14.00 hod. v zasadačke na prízemí Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok otvárať ponuky v časti „Kritéria“.

Otváranie obálok – “Ostatné”

V súlade s § 41 ods. 1 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku VO č. 127/2013 dňa 1.7.2013 č.10910 -WYT pre predmet zákazky „Modernizácia technologického a strojového vybavenia v chove hovädzieho dobytka“ bude dňa 22.7.2013 otvárať ponuky v časti ponuky „Ostatné“