Rok 2019

Rok 2019

  • úplné zrušenie obežných zhŕňovačov maštaľného hnoja v K 114
  • vytvorenie nového priestoru pre dojnice pred pôrodom v K 114
  • vybudovanie prístrešku pre fixačnú klietku 

  

Pôvodný stav pred rekonštrukciou                   Nový stav  rok 2019

  

Pôvodný stav K 114                                               Stav počas rekonštrukciie2019 K 114

  

Pôvodný stav K 114 s obežným zhŕňovačom          Aktuálny stav po rekonštrukcii

Vybudovanie prístrešku pre fixačnú klietku

  

Pôvodný stav 2018                                               Po vybudovaní 2019

          

Klietka na úpravu paznechtov

Vybudovanie prístrešku pre VTJ 2019

Pôvodný stav 2019                                                   Stav po vybudovaní

          

Odstraňovanie starého sila na kŕmnu zmes 2019

        

Úprava pred výstavbou samotného prístrešku september 2019