Rok 2022

Farma Kežmarok – rok 2022

  • V živočíšnej výrobe sme sa pustili do neľahkých úloh, ako sú maľovanie striech – prístreška pre VTJ, sušičky, ošipárne, ktorú sme aj prerobili na odchovňu mladého dobytka s výbehom.
  • výmena krytiny na polovici strechy na teľatníku tzv. kostole
  • zakúpili sme nové skupinové búdky pre teľatá
  • kúpa miešadla hnojovice francúzskej značky Pichon
  • kúpa mliečneho taxíka s objemom 260l
  • Účasť na Národnom šampionáte – Simmental Cup

Miešadlo hnojovice Pichon – video

          

Mliečny taxík s objemom 260 l

Príprava hlavných natieračov, na maľovanie sušičky

    

Ing. Benč Marek psychická podpora   Patrik Zubaľ nerád sa fotí     Patrik Mozden, vidno, že bolo veterno

Strecha prístreška pre VTJ bola už dosť hrdzavá

          

Pôvodný stav

          

Stav po prvom nátere                            Chlapi pri práci na druhom nátere prístreška

Rekoštrukcia ošipárne dala zabrať nejednému z nás

    

Ošipáreň pôvodný stav a jej rekonštrukcia        

    

Nový stav ošipárne po oprave   Zaliatie chodby betónom

          

Ošipáreň už aj so zvieratami

Výmena krytiny na teľatníku – tzv. kostole

          

Pôvodná už doslúžilá krytina                Deravá strecha

          

Nová krytina                                 Aj svetlíky sa vydarili pre lepší welfare zvierat  

          

Práve dovezené a poskladané skupinové búdky

          

Skupinové búdky už aj s podnájomníkmi

Strecha ošipárne potrebovala opravu

          

Ošipáreň – dvojfarebná strecha

          

Táto jedno farebná je krajšia

Účasť na Národnom šampionáte – Simmental Cup

Naše PDP Kežmarok sa zúčastnilo dňa 6. mája 2022 Národného šampionátu –Simmental Cup v Nestville parku Hniezdne. Hoci naše kravičky nezískali cenu, priniesli sme si odtiaľ veľa podnetov pre zlepšenie našej práce s týmto plemenom. Citujem z webu Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka: „Aj keď ocenení nemohli byť všetci, pre nás ste všetci víťazmi. Veľmi si Vás vážime a vyjadrujeme jedno veľké ĎAKUJEME.“

 

Vodiči našich kravičiek v Hniezdnom 6. mája 2022 a vedúci úseku živočíšnej výroby