20

Výkrm býčkov v kravíne K 96
Informácie o obrázku
Obrázok bol publikovaný dňa: 17. októbra 2019
Veľkosť obrázku: 585 × 433 px
Názov súboru obrázku: 20.jpg
Výkrm býčkov v kravíne K 96