Rastlinná výroba

Rastlinná výroba sa realizuje hlavne v katastrálnych územiach Kežmarok, Rakúsy, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Malý Slavkov a čiastočne aj katastrálnych územiach Huncovce, Spišská Belá, Strážky, Ľubica a Tatranská Lomnica. Nadmorská výška v týchto katastroch je v rozmedzí od 620 m.n.m do 730 m.n.m.

V počiatku družstva bola produkcia rastlinnej výroby zameraná na pestovanie obilnín, okopanín, olejnín a krmovín. Nosnou plodinou boli zemiaky, ktoré sa v minulosti pestovali na výmere 500 ha. Spracovanie zemiakov bolo realizované vo vlastnej zemiakárni, ktorá mala kapacitu uskladnenia 5000 t. Olejniny boli zastúpené pestovaním maku na výmere 20 ha a ľanu pre textilné účely na výmere 250 ha. Zastúpenie krmovín na ornej pôde bolo strukovino-obilnými  miešankami a ďatelinou.

Vplyvom ekonomických a klimatických zmien došlo k zmene skladby pestovaných plodín, kde bolo upustené od pestovania zemiakov, ľanu a maku. Tieto plodiny sú nahradené navýšením plôch pestovania obilnín predovšetkým pšenice ozimnej. Ľan a mak vystriedala repka ozimná a lupina úzkolistá. Pestovanie krmovín je rozšírené o kukuricu na siláž. Pestovateľský plán je zameraný hlavne na zabezpečenie kŕmnej základne pre dobytok chovaný na farme Kežmarok, Stráne pod Tatrami a Záľubica.

V súčasnosti je rastlinná výroba vykonávaná na výmere 1350 ha ornej pôdy a 700 ha trvalých trávnatých porastov.

Zastúpenie plodín v osevnom postupe (OP):

Pšenica ozimná – 23 až 30% v OP

 

Jačmeň jarný – 10 až 17 % v OP

 

 

Ovos siaty – 1 až 3 % v OP

 

Repka olejná (ozimná) – 7 až 10 % v OP

 

Kukurica na siláž – 17 až 22 % v OP

 

Lupina úzkolistá – 5 až 7 % v OP

 

Ďatelina lúčna – 12 až 15 % v OP

 

Spôsob hospodárenia na pôde

V rastlinnej výrobe sa realizuje konvenčné obrábanie pôdy, hĺbka orby závisí od pozberových zvyškov na pozemku a následnej plodiny plánovanej v osevnom postupe.  Na jeseň sa aplikuje organické hnojivo (maštaľný hnoj, digestát), ktoré sa následne zapracuje do pôdy stredne hlbokou orbou, alebo diskami. Pôdy s nízkym PH (kyslé) vápnime jemne mletým dolomitom. Je to horečnatovápenaté hnojivo, používané na zlepšenie štruktúry pôdy. V dôsledku nárastu hmotnosti strojov dochádza k väčšiemu zhutneniu pôd, čo viedlo k zaobstaraniu podrývaka, s ktorým sa rozrušuje pôda vo väčšej hĺbke.

Sejba sa vykonáva kombinovanou sejačkou (aktívne brány) priamo do hrubej brázdy, prípadne sa pozemok smykuje. Ak to okolnosti vyžadujú, tak po sejbe nasleduje valcovanie. Počas vegetácie prebieha hnojenie porastov priemyselnými hnojivami a ošetrovanie rastlín proti škodlivým činiteľom.

 

Strojové vybavenie:

Pluh Grégoire Besson 7r

Pluh Lemken Diamant 6r

Pluh Grégoire Besson 5r a 4r

Podrývák Maschio Artiglio 300/7

Smyky

Podmietač Lemken Heliodor 9/600

Sejačka Lemken Solitair 9/600

Rozmetadlá MH Pottinger

Rozmetadlo PH Sulky DPX 24

Postrekovač Lemken Albatros 20

Lúčne valce

Kosačky Krone

Zhrňovačka Krone

Veľkoobjemové vlečky Pronar (12t, 14t, 16t)

Vlečka Dumper 9t

Samozberacie vozy Pottinger Europrofi a Jumbo

 

Vedúci útvaru rastlinnej výroby

Ing. Tomáš Rataj