Živočíšna výroba

Živočíšna výroba je neoddeliteľnou súčasťou družstva dnes a bola ňou aj pred 70 rokmi, od kedy sa datuje vznik družstva.
Živočíšna výroba je dôležitá, ako z pohľadu produkcie živočíšnych produktov, tak aj z pohľadu zachovania štruktúry a úrodnosti pôdy. Preto veľká vďaka naším predchodcom, ktorí sa postarali o zachovanie živočíšnej výroby na PDP Kežmarok. 

V minulosti sa družstvo venovalo chovu oviec, koní, ošípaných, výkrmu kurčiat a hovädzieho dobytka.                                                                                                                              V roku 1980 boli nasledovné stavy zvierat – 1479 ks oviec, 2761 ks hovädzieho dobytka, 1735 ks ošípaných, 168 t kurčiat.

Dnes sa živočíšna výroba zaoberá výlučne chovom hovädzieho dobytka.

Hospodári na troch farmách:

Kežmarok – mliečna farma

Stráne pod Tatrami – zimovisko pre dojčiace kravy

Záľubica – zimovisko pre jalovice a mladý dobytok

Nosným plemenom je slovenský strakatý – Simmentál. Je to plemeno kombinovaného typu, čo sa v našich pôdno- klimatických podmienkach ukazuje ako najlepšia voľba. Chov dobytka je zabezpečený výpasom pasienkov, ktoré na severe hraničia až s Tatranským národným parkom a na juhu s Levočskými vrchmi. Rastúca úžitkovosť, ako v produkcii mlieka, tak aj produkcia mäsa – vyššia výťažnosť v mäse na bitúnku, nás utvrdzuje o správnom výbere plemena.

Ing. Marek Benč – vedúci úseku živočíšnej výroby

K nárastu produkcie  prispieva – modernizácia fariem, investovanie do nových technológií a celkové zlepšenie chovateľského prostredia. Zlepšujú sa tým aj životné podmienky zvierat.

Farma Kežmarok: ustajnených je tu 360 ks dojníc, 175 ks jalovíc a 160 ks mladého dobytka s teľatami

Rok 2024

Máj 2024 

23. 5. 2024 – Dnes dorazil na naše PDP Kežmarok plemenný býk DENIS z družstva Čereňany. Ďakujeme za krásneho býčka.

 • Býček sa narodil  9. 2. 2023. 
 • Otec Daily DLL-511 v štátnom registri.
 • Matka 813142986, nadojila 11 433 l prvá laktácia, 13 991 l druhá laktácia, 14 888 l tretia laktácia.

21. 5. 2024 – Frézovanie podláh v maštali pre dojnice. Budú protišmykové, pre bezpečný pohyb kráv. Fotografie z frézovania:

 

16. 5. 2024 –  V rámci celoslovenskej súťaže MLADÝ EKOFARMÁR sa na našom PDP Kežmarok uskutočnila praktická časť – dojenie dojníc. Súťaž dokumentovala aj televízia JOJ a Kežmarská TV. Fotografie zo súťaže sme prevzali z KTV. Ďakujeme.

7. 5.  Pre zlepšenie welfare našich dojníc sme urobili oplôtok.  Pekné fotky zachytávajú nielen oplôtok, ale aj naše kravičky s Vysokými Tatrami v pozadí.

Apríl 2024 – Uznávanie šľachtiteľského chovu na PDP Kežmarok

Dňa 25. 4. 2024  – Schvaľovacia komisia odovzdala nášmu PDP Kežmarok Uznávacie pokračovanie šľachtiteľského chovu slovenského strakatého plemena. V komisii boli zastúpení: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zväz chovateľov strakatého dobytka, veterinári, plemenárske služby. Odovzdávania sa zúčastnili inseminátori a pracovníci PDP Kežmarok a kolegovia z firiem ktoré s nami spolupracujú BioServis, Vojenské lesy a majetky SR š.p, SANO, DSM, CRV.

Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo citujem: „Dnes uznávanie šľachtiteľského chovu na PDP Kežmarok. Vynikajúci chovateľ spod Tatier. Za posledných 5 rokov zvýšil úžitkovosť svojich kráv o viac ako 3000 kg mlieka. Momentálne atakujú 9000 kg mlieka. Genomická selekcia samozrejmosťou. Gratulujeme k skvelým výsledkom a prajeme veľa úspechov v ďalších rokoch.“

Video: V obkľúčení krásnymi jalovičkami na PDP Kežmarok                       https://fb.watch/rH3zEG_MSF/

Fotografie z Uznávania šľachtiteľského chovu 

Február 2024 –  Miestnosť pripravená na pedikúru pre naše „dievčatá“, aj s novou klientkou na fixáciu zvierat, aby sa nezranili. 

            

    

 • Krátke videá  Pedikúra našich „dievčat“. Pohoda na prvom mieste. Ošetrovatelia si tiež pochvaľujú novinku, ktorá pristála na našom družstve. Takto pomáha nová technológia aj chovateľom. Zaškolenie použitia klietky bolo perfektné od pracovníka firmy „VVS na farme vo forme“.  Vo videách sú praktické ukážky použitia klietky. 

 

 

 • Začali sme robiť dezinfekciu. Vápnime ležoviská ako prevencia proti mastitíde, aj vlkosť sťahuje. 
 • Prišla nám nová fixačná klietka na pedikúru pre dobytok. Pre zvýšené pohodlie dojníc aj ošetrovateľov plne elektrická.

Rok 2023

November 2023 – Na naše PDP Kežmarok prišiel nový kŕmny voz KUHN, ktorý uľahčí prácu našim pracovníkom pri kŕmení kravičiek.

 

September 2023 – Naše PDP Kežmarok sa zúčastnilo dňa 21. 9. 2023 v priestoroch Masarykovho dvora vo Vígľaši druhého ročníka Národného šampionátu – Simmental Cup, ktorý zorganizoval Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka.  Výstavy sa zúčastnili naše 3 kravičky spolu s vodičmi Fedoriková Dominika, Čupka Ondrej, Kaňa Vladimír. Naše kravičky boli zaradené do kategórií:  dve prvôstky a jedna po druhej laktácii. Celkovo bolo zúčastnených 42 dojníc z podnikov z celého Slovenska. Zo šampionátu sme si nedoniesli cenu, ale cenné skúsenosti do ďalšej našej práce. Aktuality z výstavy si môžete pozrieť na https://www.simmental.sk/zvaz/aktuality.html

Fotografie z Národného šampionátu

   Príprava na šampionát

 

Vodiči kravičiek

 

Vladimír Kaňa

 

Ondrej Čupka

 

Dominika Fedoriková

Údaje o súťažiacich kravičkách 

Júl 2023Nový traktor dorazil: Dnes nám dorazila nová posila do živočíšnej výroby, ktorá sa bude starať o ešte kvalitnejšie kŕmenie dojníc.

Jún 2023 – Presun 308 ks zvierat z Huberta na Volaren v Levočskej doline.

Video: “ Traja malí štvornohí pomocníci zháňajú kravy do hromady“

HORÚCA SPRÁVA – Na našom PDP Kežmarok sa dňa 25. 3. 2023 narodili trojčatá – dve jalovičky a jeden býček. Matka: slovenská strakatá, 4. pôrod, celoživotný nádoj 31 514 l mlieka. Otec: Roller.  

  Teliatka trojičky so šťastnou mamou

Teliatka sú krásne a života schopné. Ich mama aj my sa o teliatka postaráme, aby z nich vyrástli zdravé dospelé kravičky a býček.

A takto už pózujú aj bez dozoru starostlivej maminy

Trojčatá: „Máme 82 dní, sme zase spolu a tešíme sa dobrému zdraviu“.

Január 2023 – Miešadlo hnojovice

Rok 2022 natieranie striech a kúpa Milk Taxi, miešadlo Pichon, oprava ošipárne na teľatník, Účasť na Národnom šampionáte – Simmental Cup v Hniezdnom 
Farma Kežmarok: ustajnených je tu 360 ks dojníc, 175 ks jalovíc a 160 ks mladého dobytka s teľatami
Rok 2021 obnova sušičky Kežmarok, kúpa kŕmneho voza Kuhn
Rok 2020 obnova priestoru pre mäsové kravy Stráne po Tatrami kúpa Manitou
Rok 2019 vytvorenie priestoru pre „pedikúru“ dojníc, prístrešok pre VTJ a kravy
Rok 2018 zlepšenie pracovných podmienok dojičov
Rok 2017 vytvorenie Welfare pre teľatá
Rok 2016 zníženie ručnej práce K 96, kúpa prvého Milk Buggy
Rok 2009 postavenie novej maštale s dojárňou

Farma Kežmarok sa začala modernizovať v roku 2009 postavením nového kravína K 394 a modernej rybinovej dojárne 2 x 12.

  

Kravín K 394 z r. 2009                                          Dojáreň 2 x12 rybinová z r. 2009

Kravín K 394 z r. 2009  

Kravín K 394 r. 2019                                             Dojáreň r. 2019 

Opravy a rekonštrukcie na PDP Kežmarok

Rozsiahlejšie  rekonštrukcie a modernizácia technológii a technických zariadení započali v roku 2009.

Rok  2016

 • výmena strechy, obnova fasády, úprava vnútorných priestorov K 96
 • kúpa mliečneho taxíka č. 1

  

K 96 po obnovení fasády a výmeny strechy                   Kúpa mliečneho taxíka č. 1

Vnútorné priestory K 96, zrušenie obežných zhŕňovačov maštaľného hnoja a odstránenie koľajníc na kŕmne vozíky, zníženie manuálnej práce

Rok 2017

 • rok 2017 znamenal úplné zrušenie väzného systému chovu a vytvoril sa priestor pre pôrodnicu v kravíne nazývanom K 114, zrušenie jedného obežného zhŕňovača hnoja
 • leto 2017- začali sme využívať halu na priemyselné hnojivá, jej úprava na teľatník pre teľatá do 2 mesiacov v  individuálnych klietkach

  

Pôvodný stav  rok 2009                                       Teľatá rok 2009 pripravené na napájani

  

Teľatá v individuálnych klietkach                      Dvojčatá si tiež pochutnávajú na mlieku   

Rok 2018

 • 2018 položenie novej – mäkkej podlahy do dojárne,  pre zlepšenie pracovných podmienok pre ošetrovateľov zvierat,
 • kúpa druhého mliečneho taxíka
 • úprava ciest vo dvore ( prechodov)
 • postavenie oplôtkov pre mladý dobytok 

  

Podlaha step soft rok 2018                               Mliečnica, kde sa chladí a uskladňuje mlieko

  

Vytvorenie prechodu pre zasušené dojnice a dojnice, ktoré idú na funkčnú úpravu paznechtov medzi K 394 a K 114 rok 2018

  

Oplôtok pre výbeh mladého dobytka č. 1     Oplôtok pre výbeh mladého dobytka č. 2 

Rok 2019

 • 2019 úplné zrušenie obežných zhŕňovačov maštaľného hnoja v K 114
 • vytvorenie nového priestoru pre dojnice pred pôrodom v K 114
 • vybudovanie prístrešku pre fixačnú klietku 

  

Pôvodný stav pred rekonštrukciou                   Nový stav  rok 2019

  

Pôvodný stav K 114                                               Stav počas rekonštrukciie2019 K 114

  

Pôvodný stav K 114 s obežným zhŕňovačom          Aktuálny stav po rekonštrukcii

Vybudovanie prístrešku pre fixačnú klietku

  

Pôvodný stav 2018                                               Po vybudovaní 2019

          

Klietka na úpravu paznechtov

Vybudovanie prístrešku pre VTJ 2019

Pôvodný stav 2019                                                   Stav po vybudovaní

          

Odstraňovanie starého sila na kŕmnu zmes 2019

        

Úprava pred výstavbou samotného prístrešku september 2019

Rok 2020

 • obnova budov v Kežmarku
 • vytvorenie priestoru pre dojčiace kravy v Stráňach pod Tatrami
 • obnova budovy pre teľatá-tzv. kostol Kežmarok

Vytvorenie priestoru pre dojčiace kravy v Stráňach po Tatrami

  

Pôvodný stav                                                          Stav po vybudovaní

          

Odstránenie časti poškodenej budovy

  

Odstránenie časti poškodenej budovy

  

Príprava staveniska

        

Príprava podkladu pre uloženie panelov              Ukladanie panelov

          

Uloženie žľabu a zaliatie medzier betónom

          

Kontrola stavu podložia pred násypom kameňa  Po vybudovaní 

Rok 2021

 • natieranie strechy a celej sociálnej budovy v Stráňach pod Tatrami
 • kúpa kŕmneho vozu značky Kuhn, aj s váhou a softvérom pre presné kŕmenie
 • obnova sušičky v Kežmarku

  

Pôvodný stav

    

Stav po natretí strechy

        

Pôvodný stav pred maľovaním

  

Stav po obielení

V roku 2021 sme kúpili nový kŕmny voz značky Kuhn, aj s váhou a softvérom pre presné kŕmenie.

  

Obnova sušičky v Kežmarku 2021

        

Pôvodný stav                                                                Po vymaľovaní

    

Sušička už ozaj potrebovala nový náter

Sušička po vymaľovaní

Rok 2022

 • V živočíšnej výrobe sme sa pustili do neľahkých úloh, ako sú maľovanie striech – prístreška pre VTJ, sušičky, ošipárne, ktorú sme aj prerobili na odchovňu mladého dobytka s výbehom.
 • výmena krytiny na polovici strechy na teľatníku tzv. kostole
 • zakúpili sme nové skupinové búdky pre teľatá
 • kúpa miešadla hnojovice francúzskej značky Pichon
 • kúpa mliečneho taxíka s objemom 260l
 • Účasť na Národnom šampionáte – Simmental Cup

Miešadlo hnojovice Pichon – video

          

Mliečny taxík s objemom 260 l

Príprava hlavných natieračov, na maľovanie sušičky

    

Ing. Benč Marek psychická podpora   Patrik Zubaľ nerád sa fotí     Patrik Mozden, vidno, že bolo veterno

Strecha prístreška pre VTJ bola už dosť hrdzavá

          

Pôvodný stav

          

Stav po prvom nátere                            Chlapi pri práci na druhom nátere prístreška

Rekoštrukcia ošipárne dala zabrať nejednému z nás

    

Ošipáreň pôvodný stav a jej rekonštrukcia        

    

Nový stav ošipárne po oprave   Zaliatie chodby betónom

          

Ošipáreň už aj so zvieratami

Výmena krytiny na teľatníku – tzv. kostole

          

Pôvodná už doslúžilá krytina                Deravá strecha

          

Nová krytina                                 Aj svetlíky sa vydarili pre lepší welfare zvierat  

          

Práve dovezené a poskladané skupinové búdky

          

Skupinové búdky už aj s podnájomníkmi

Strecha ošipárne potrebovala opravu

          

Ošipáreň – dvojfarebná strecha

          

Táto jedno farebná je krajšia

Účasť na Národnom šampionáte – Simmental Cup

Naše PDP Kežmarok sa zúčastnilo dňa 6. mája 2022 Národného šampionátu –Simmental Cup v Nestville parku Hniezdne. Hoci naše kravičky nezískali cenu, priniesli sme si odtiaľ veľa podnetov pre zlepšenie našej práce s týmto plemenom. Citujem z webu Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka: „Aj keď ocenení nemohli byť všetci, pre nás ste všetci víťazmi. Veľmi si Vás vážime a vyjadrujeme jedno veľké ĎAKUJEME.“

 

Vodiči našich kravičiek v Hniezdnom 6. mája 2022 a vedúci úseku živočíšnej výroby

Rok 2023 

HORÚCA SPRÁVA – Na našom PDP Kežmarok sa dňa 25. 3. 2023 narodili trojčatá – dve jalovičky a jeden býček. Matka: slovenská strakatá, 4. pôrod, celoživotný nádoj 31 514 l mlieka. Otec: Roller.  

  

Teliatka sú krásne a života schopné. Ich mama aj my sa o teliatka postaráme, aby z nich vyrástli zdravé dospelé kravičky a býček.

A takto už pózujú aj bez dozoru starostlivej maminy

Trojčatá už majú týždeň, tešia sa dobrému zdraviu

     

Takto si pochutnávajú na mlieku

Farma

Stráne pod Tatrami

Vedúci farmy : Ing. Michal Lenďák

ustajnených je tu 150 ks dojčiacich kráv, 50 ks jalovíc, 2 ks plemenný býci a teľatá podľa telenia .

Farma Stráne po Tatrami slúži ako zimovisko pre dojčiace kravy. Pôvodné plemeno bolo Hereford a Charolais. Dnes sa špecializujeme na Slovenské strakaté plemeno – Simentál. Tu sme taktiež vytvorili nový priestor pre zvieratá, zrekonštruovali maštale a vodovod.

2016 – elektrický oplôtok pri maštaliach, slúži ako výbeh pre zvieratá Stráne pod Tatrami.

2017 – Využitie priestoru na betóne v jednej z maštalí, ako spálňa pre teľatá.

2018 – Výmena vodovodného potrubia.

2018 – druhý elektrický oplôtok , kompletná výmena vodovodného potrubia, od ponorky ku farme, vo vlastnej réžií, s vlastnými pracovníkmi.

Počas leta sa zvieratá z farmy Stráne pod Tatrami pasú vo vojenskom priestore Záľubica.