Rok 2020

Rok 2020

  • obnova budov v Kežmarku
  • vytvorenie priestoru pre dojčiace kravy v Stráňach pod Tatrami
  • obnova budovy pre teľatá-tzv. kostol Kežmarok

Vytvorenie priestoru pre dojčiace kravy v Stráňach po Tatrami

  

Pôvodný stav                                                          Stav po vybudovaní

          

Odstránenie časti poškodenej budovy

  

Odstránenie časti poškodenej budovy

  

Príprava staveniska

        

Príprava podkladu pre uloženie panelov              Ukladanie panelov

          

Uloženie žľabu a zaliatie medzier betónom

          

Kontrola stavu podložia pred násypom kameňa  Po vybudovaní