Rok 2018

Rok 2018

  • položenie novej – mäkkej podlahy do dojárne,  pre zlepšenie pracovných podmienok pre ošetrovateľov zvierat,
  • kúpa druhého mliečneho taxíka
  • úprava ciest vo dvore ( prechodov)
  • postavenie oplôtkov pre mladý dobytok 

  

Podlaha step soft rok 2018                               Mliečnica, kde sa chladí a uskladňuje mlieko

  

Vytvorenie prechodu pre zasušené dojnice a dojnice, ktoré idú na funkčnú úpravu paznechtov medzi K 394 a K 114 rok 2018

  

Oplôtok pre výbeh mladého dobytka č. 1     Oplôtok pre výbeh mladého dobytka č. 2