Rok 2009

Farma Kežmarok sa začala modernizovať v roku 2009 postavením nového kravína K 394 a modernej rybinovej dojárne 2 x 12.

  

Kravín K 394 z r. 2009                                          Dojáreň 2 x12 rybinová z r. 2009

Kravín K 394 z r. 2009  

Kravín K 394 r. 2019                                             Dojáreň r. 2019 

Opravy a rekonštrukcie na PDP Kežmarok

Rozsiahlejšie  rekonštrukcie a modernizácia technológii a technických zariadení započali v roku 2009.