Rok 2022

Farma Kežmarok – rok 2022

 • V živočíšnej výrobe sme sa pustili do neľahkých úloh, ako sú maľovanie striech – prístreška pre VTJ, sušičky, ošipárne, ktorú sme aj prerobili na odchovňu mladého dobytka s výbehom.
 • výmena krytiny na polovici strechy na teľatníku tzv. kostole
 • zakúpili sme nové skupinové búdky pre teľatá
 • kúpa miešadla hnojovice francúzskej značky Pichon
 • kúpa mliečneho taxíka s objemom 260l
 • Účasť na Národnom šampionáte – Simmental Cup

Miešadlo hnojovice Pichon – video

          

Mliečny taxík s objemom 260 l

Príprava hlavných natieračov, na maľovanie sušičky

    

Ing. Benč Marek psychická podpora   Patrik Zubaľ nerád sa fotí     Patrik Mozden, vidno, že bolo veterno

Strecha prístreška pre VTJ bola už dosť hrdzavá

          

Pôvodný stav

          

Stav po prvom nátere                            Chlapi pri práci na druhom nátere prístreška

Rekoštrukcia ošipárne dala zabrať nejednému z nás

    

Ošipáreň pôvodný stav a jej rekonštrukcia        

    

Nový stav ošipárne po oprave   Zaliatie chodby betónom

          

Ošipáreň už aj so zvieratami

Výmena krytiny na teľatníku – tzv. kostole

          

Pôvodná už doslúžilá krytina                Deravá strecha

          

Nová krytina                                 Aj svetlíky sa vydarili pre lepší welfare zvierat  

          

Práve dovezené a poskladané skupinové búdky

          

Skupinové búdky už aj s podnájomníkmi

Strecha ošipárne potrebovala opravu

          

Ošipáreň – dvojfarebná strecha

          

Táto jedno farebná je krajšia

Účasť na Národnom šampionáte – Simmental Cup

Naše PDP Kežmarok sa zúčastnilo dňa 6. mája 2022 Národného šampionátu –Simmental Cup v Nestville parku Hniezdne. Hoci naše kravičky nezískali cenu, priniesli sme si odtiaľ veľa podnetov pre zlepšenie našej práce s týmto plemenom. Citujem z webu Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka: „Aj keď ocenení nemohli byť všetci, pre nás ste všetci víťazmi. Veľmi si Vás vážime a vyjadrujeme jedno veľké ĎAKUJEME.“

 

Vodiči našich kravičiek v Hniezdnom 6. mája 2022 a vedúci úseku živočíšnej výroby

Rok 2021

Rok 2021

 • natieranie strechy a celej sociálnej budovy v Stráňach pod Tatrami
 • kúpa kŕmneho vozu značky Kuhn, aj s váhou a softvérom pre presné kŕmenie
 • obnova sušičky v Kežmarku

  

Pôvodný stav

    

Stav po natretí strechy

        

Pôvodný stav pred maľovaním

  

Stav po obielení

V roku 2021 sme kúpili nový kŕmny voz značky Kuhn, aj s váhou a softvérom pre presné kŕmenie.

  

Obnova sušičky v Kežmarku 2021

        

Pôvodný stav                                                                Po vymaľovaní

    

Sušička už ozaj potrebovala nový náter

Rok 2020

Rok 2020

 • obnova budov v Kežmarku
 • vytvorenie priestoru pre dojčiace kravy v Stráňach pod Tatrami
 • obnova budovy pre teľatá-tzv. kostol Kežmarok

Vytvorenie priestoru pre dojčiace kravy v Stráňach po Tatrami

  

Pôvodný stav                                                          Stav po vybudovaní

          

Odstránenie časti poškodenej budovy

  

Odstránenie časti poškodenej budovy

  

Príprava staveniska

        

Príprava podkladu pre uloženie panelov              Ukladanie panelov

          

Uloženie žľabu a zaliatie medzier betónom

          

Kontrola stavu podložia pred násypom kameňa  Po vybudovaní 

Rok 2019

Rok 2019

 • úplné zrušenie obežných zhŕňovačov maštaľného hnoja v K 114
 • vytvorenie nového priestoru pre dojnice pred pôrodom v K 114
 • vybudovanie prístrešku pre fixačnú klietku 

  

Pôvodný stav pred rekonštrukciou                   Nový stav  rok 2019

  

Pôvodný stav K 114                                               Stav počas rekonštrukciie2019 K 114

  

Pôvodný stav K 114 s obežným zhŕňovačom          Aktuálny stav po rekonštrukcii

Vybudovanie prístrešku pre fixačnú klietku

  

Pôvodný stav 2018                                               Po vybudovaní 2019

          

Klietka na úpravu paznechtov

Vybudovanie prístrešku pre VTJ 2019

Pôvodný stav 2019                                                   Stav po vybudovaní

          

Odstraňovanie starého sila na kŕmnu zmes 2019

        

Úprava pred výstavbou samotného prístrešku september 2019

Rok 2018

Rok 2018

 • položenie novej – mäkkej podlahy do dojárne,  pre zlepšenie pracovných podmienok pre ošetrovateľov zvierat,
 • kúpa druhého mliečneho taxíka
 • úprava ciest vo dvore ( prechodov)
 • postavenie oplôtkov pre mladý dobytok 

  

Podlaha step soft rok 2018                               Mliečnica, kde sa chladí a uskladňuje mlieko

  

Vytvorenie prechodu pre zasušené dojnice a dojnice, ktoré idú na funkčnú úpravu paznechtov medzi K 394 a K 114 rok 2018

  

Oplôtok pre výbeh mladého dobytka č. 1     Oplôtok pre výbeh mladého dobytka č. 2 

Rok 2017

Rok 2017

 • znamenal úplné zrušenie väzného systému chovu a vytvoril sa priestor pre pôrodnicu v kravíne nazývanom K 114, zrušenie jedného obežného zhŕňovača hnoja
 • leto 2017- začali sme využívať halu na priemyselné hnojivá, jej úprava na teľatník pre teľatá do 2 mesiacov v  individuálnych klietkach

  

Pôvodný stav  rok 2009                                       Teľatá rok 2009 pripravené na napájani

  

Teľatá v individuálnych klietkach                      Dvojčatá si tiež pochutnávajú na mlieku   

Rok 2016

Rok  2016

 • výmena strechy, obnova fasády, úprava vnútorných priestorov K 96
 • kúpa mliečneho taxíka č. 1

  

K 96 po obnovení fasády a výmeny strechy                   Kúpa mliečneho taxíka č. 1

Vnútorné priestory K 96, zrušenie obežných zhŕňovačov maštaľného hnoja a odstránenie koľajníc na kŕmne vozíky, zníženie manuálnej práce

Rok 2009

Farma Kežmarok sa začala modernizovať v roku 2009 postavením nového kravína K 394 a modernej rybinovej dojárne 2 x 12.

  

Kravín K 394 z r. 2009                                          Dojáreň 2 x12 rybinová z r. 2009

Kravín K 394 z r. 2009  

Kravín K 394 r. 2019                                             Dojáreň r. 2019 

Opravy a rekonštrukcie na PDP Kežmarok

Rozsiahlejšie  rekonštrukcie a modernizácia technológii a technických zariadení započali v roku 2009.