3

Vedúci úseku živočíšnej výroby s plemenným býkom : Ing. Benč Marek
Informácie o obrázku
Obrázok bol publikovaný dňa: 17. októbra 2019
Veľkosť obrázku: 577 × 433 px
Názov súboru obrázku: 3.jpg
Vedúci úseku živočíšnej výroby s plemenným býkom : Ing. Benč Marek