Kontakt

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
Nad traťou 1
060 01 Kežmarok
IČO: 00199702
IČ DPH: SK2020515486
Tel: 052/452 2781 , 0918 868 313

V prípade že sa nás rozhodnete kontaktovať, dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov podľa paragrafu 14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov .

Ing. Vladimír Baran – predseda družstva
pdpkez@sinet.sk

Jozef Koššár – podpredseda družstva / vedúci farmy PDP Kežmarok/

Dana Maniaková – vedúca útvaru ekonomiky a personalistiky
ekonom@pdpkezmarok.sk

Ing. Tomáš Rataj – vedúci útvaru RV
rastlinnavyroba@pdpkezmarok.sk

Ing. Marek Benč – vedúci útvaru ŽV
zivocisnavyroba@pdpkezmarok.sk

Ing.  Peter Roth – referent pôdneho fondu a technik IT a OH
podnyfond@pdpkezmarok.sk

Jozef Kolek – vedúci dielne
dielna@pdpkezmarok.sk

Eva Varšová – personalistika a mzdy
personalne@pdpkezmarok.sk

Ing. Anna Vavrošeková – finančné oddelenie
uctaren@pdpkezmarok.sk

Jana Ratajová – pokladňa
pokladna@pdpkezmarok.sk

Mária Heldáková – ekonóm útvaru ŽV
zivocisnavyroba@pdpkezmarok.sk

Silvia Skalková – ekonóm útvaru RV
rastlinnavyroba@pdpkezmarok.sk