Živočíšna výroba

Živočíšna výroba je nedeliteľnou súčasťou družstva dnes, a bola ňou aj pred 70 rokmi, od kedy sa datuje vznik družstva.

Živočíšna výroba je dôležitá, ako z pohľadu produkcie živočíšnych produktov, tak aj z pohľadu zachovania štruktúry a úrodnosti pôdy. Preto veľká vďaka naším predchodcom, ktorí sa postarali o zachovanie živočíšnej výroby na PDP Kežmarok.

V minulosti sa družstvo venovalo chovu oviec, koní, ošípaných, výkrmu kurčiat a hovädzieho dobytka.

Rok 1980 boli nasledovné stavy zvierat – 1479 ks oviec, 2761 ks hovädzieho dobytka, 1735 ks ošípaných,  168 t kurčiat.

Dnes sa živočíšna výroba zaoberá výlučne chovom hovädzieho dobytka.

Hospodári na troch farmách:

Kežmarok – mliečna farma

Stráne pod Tatrami – zimovisko pre dojčiace kravy

Záľubica – zimovisko pre jalovice a mladý dobytok

Nosným plemenom ja Slovenský strakatý – Simentál. Je to plemeno kombinovaného typu, čo sa v našich pôdno- klimatických podmienkach ukazuje ako najlepšia voľba. Chov dobytka je zabezpečený výpasom pasienkov, ktoré na severe hraničia až s Tatranským národným parkom a na juhu s Levočskými vrchmi. Rastúca úžitkovosť, ako v produkcii mlieka, tak aj produkcia mäsa – vyššia výťažnosť v mäse na bitúnku, nás utvrdzuje v správnom výbere plemena.

 

Rok                       Priem. Stav za rok                      úžitkovosť na dojnicu                   medziobdobie

2015                           282 ks                                      4 301 l/laktácia 305 dní                          383 dní

2016                           281 ks                                    4 996 l/laktácia 305 dní                          379 dní

2017                           283 ks                                      5 127 l/laktácia 305 dní                          384 dní

2018                          288 ks                                    6  368 l/laktácia 305 dní                         397 dní

2019                          300 ks                                     7 020 l/laktácia 305 dní                          390 dní

2020                         310 ks                                      7 100l/laktácia 305 dní                           381 dní

 

K nárastu produkcie  prispieva – modernizácia fariem, investovanie do nových technológií a celkové zlepšenie chovateľského prostredia,  tým aj životných podmienok zvierat.

Farma Kežmarok: ustajnených je tu 307 ks dojníc, 120 ks jalovíc a 85 ks mladého dobytka s teľatami.

Farma Kežmarok sa začala modernizovať v roku 2009 postavením nového kravína K 394 a modernej rybinovej dojárne 2 x 12.

 

Rok 2016 bol pôvodný kravín K 96 prerobený na odchov teliat v individuálnych búdkach do 2 mesiacov veku života. V súčasnosti sa využíva ako ustajňovací priestor pre mladý dobytok s výbehom a kúpil sa prvý mliečny taxík.

Rok 2017 znamenal úplne zrušenie väzného systému chovu a vytvoril sa priestor pre pôrodnicu v kravíne nazývanom K 114, zrušenie jedného obežného zhŕňovača hnoja.

Leto 2017 začali sme využívať halu na priemyselné hnojivá. Dnes je z nej teľatník pre teľatá do 2 mesiacov v individuálnych búdkach.

2018 položenie novej – mäkkej podlahy do dojárne, pre zlepšenie pracovných podmienok pre ošetrovateľov zvierat, kúpa druhého mliečneho taxík

2019 úplne zrušenie obežných zhŕňovačov maštaľného hnoja v K 114.

Vytvorenie nového priestoru pre dojnice pred pôrodom v K 114

Prístrešok pre fixačnú klietku

Farma

Stráne pod Tatrami

Vedúci farmy : Ing Michal Lenďák

ustajnených je tu 150 ks dojčiacich kráv, 50 ks jalovíc, 2 ks plemenný býci a teľatá podľa telenia .

Farma Stráne po Tatrami slúži ako zimovisko pre dojčiace kravy. Pôvodné plemeno bolo Hereford a Charolais. Dnes sa špecializujeme na slovenské strakaté plemeno – simentál. Tu sme taktiež vytvorili nový priestor pre zvieratá, zrekonštruovali maštale a vodovod.

2016 – elektrický oplôtok pri maštaliach, slúži ako výbeh pre zvieratá Stráne pod Tatrami.

2017 – využitie priestoru na betóne v jednej z maštalí, ako spálňa pre teľatá.

2018 – Výmena vodovodného potrubia.

2018 – druhý elektrický oplôtok , kompletná výmena vodovodného potrubia, od ponorky ku farme, vo vlastnej réžií, s vlastnými pracovníkmi.

Počas leta sa zvieratá z farmy Stráne pod Tatrami pasú vo vojenskom priestore Záľubica.