Rok 2016

Rok  2016

  • výmena strechy, obnova fasády, úprava vnútorných priestorov K 96
  • kúpa mliečneho taxíka č. 1

  

K 96 po obnovení fasády a výmeny strechy                   Kúpa mliečneho taxíka č. 1

Vnútorné priestory K 96, zrušenie obežných zhŕňovačov maštaľného hnoja a odstránenie koľajníc na kŕmne vozíky, zníženie manuálnej práce