Rok 2017

Rok 2017

  • znamenal úplné zrušenie väzného systému chovu a vytvoril sa priestor pre pôrodnicu v kravíne nazývanom K 114, zrušenie jedného obežného zhŕňovača hnoja
  • leto 2017- začali sme využívať halu na priemyselné hnojivá, jej úprava na teľatník pre teľatá do 2 mesiacov v  individuálnych klietkach

  

Pôvodný stav  rok 2009                                       Teľatá rok 2009 pripravené na napájani

  

Teľatá v individuálnych klietkach                      Dvojčatá si tiež pochutnávajú na mlieku