O nás

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok vzniklo postupným zlúčením Jednotného roľníckeho družstva v Kežmarku s JRD Malý Slavkov , Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy a v roku 1973 sa k nim pričlenilo JRD Ľubica. Spolu obhospodarovalo cca 5 000 ha poľnohospodárskej pôdy. V roku 1992 sa odčlenila Ľubica a neskôr aj JRD Malý Slavkov a Mlynčeky. V roku 1992 bolo družstvo transformované na Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok. V súčasnosti obhospodaruje 2 400 ha poľnohospodárskej a ostatnej pôdy.

Družstvo hospodári na pôde v katastrálnych územiach Kežmarok, Malý Slavkov, Rakúsy, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Huncovce, Strážky, Spišská Belá a Tatranská Lomnica. Územie družstva spadá do Spišskej kotliny a je súčasťou jej Popradskej časti. Celé územie je prevažne pahorkatinového rázu s pomerne širokými a hlbokými údoliami so svahovitosťou až do 25 stupňov.

Na území družstva sa nachádzajú hlavne hnedé pôdy, čiastočne nivné a hnedé ilimerizované pôdy. Územie spadá do oblasti vlhkej, čo je charakteristické prevládajúcimi zrážkami.

Družstvo má výhodnú vnútornú polohu, pretože pozemky vo vzťahu k hospodárskemu centru poľnohospodárskeho podniku sú súmerne rozložené okolo hospodárskeho centra a nie sú od neho vzdialené viac ako 8 km. Nachádza sa v blízkosti dvoch okresných miest Kežmarok a Poprad. Má výhodu aj vtom, že sa nachádza v blízkosti spracovateľského priemyslu.

Družstvo podniká hlavne v poľnohospodárskej prvovýrobe a to v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Poskytuje aj služby , ktoré sa týkajú hlavne poľnohospodárskych prác pre cudzie podniky a nevyužité objekty prenajíma cudzím subjektom.

V rastlinnej výrobe na výmere 1400 ha družstvo pestuje hlavne obilniny a to pšenicu ozimnú, jačmeň jarný, ovos siaty a krmoviny na ornej pôde.

V živočíšnej výrobe sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka s dôrazom na chov kráv s trhovou produkciou mlieka s uzavretým obratom stáda. Okrem toho chová kravy mäsového typu. V súčasnosti má 1 000 ks hovädzieho dobytka.

Družstvo so 60 pracovníkmi dlhodobo dosahuje kladný hospodársky výsledok a je stabilným článkom v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Kariéra

Poľnohospodárstvo je rozvíjajúcim sa odvetvím s novými technológiami, preto našim zamestnancom zabezpečujeme odborný rast formou školení seminárov.

V prípade že máte u nás záujem pracovať, zašlite nám váš životopis spolu s motivačným listom poštou alebo elektronicky na adresu: personalne@pdpkezmarok.sk

Čo má obsahovať životopis:

  • Kontaktné údaje
  • Prehľad ukončeného štúdia
  • Prehľad predchádzajúcich pracovných skúsenosti /začať od posledného zamestnávateľa/
  • Ostatné pracovné schopnosti a zručnosti

Priebežne podľa potreby prijímame pracovníkov na tieto pozície:

Ošetrovateľ hovädzieho dobytka

Požadované znalosti a zručnosti: Ukončené základné alebo stredoškolské vzdelanie s/bez maturity, skúsenosti s prácou s dobytkom, vodičské oprávnenie skupiny C,T výhodou

Dojič/ka

Požadované znalosti a zručnosti: Ukončené základné alebo stredoškolské vzdelanie s/bez maturity, skúsenosti s prácou s dobytkom,

Traktorista

Požadované znalosti a zručnosti: Ukončené základné alebo stredoškolské vzdelanie s/bez maturity, samostatnosť, vodičské oprávnenie skupiny T,  výhodou je vodičské oprávnenie skupiny C a taktiež strojný preukaz

Otváranie obálok “Kritéria”

V súlade s § 41 ods. 1 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok bude pre predmet zákazky „Modernizácia technologického a strojového vybavenia v chove hovädzieho dobytka“ zverejnenej výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku VO č. 127/2013 dňa 1.7.2013 č.10910 -WYT …

Otváranie obálok – “Ostatné”

V súlade s § 41 ods. 1 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku VO č. 127/2013 dňa 1.7.2013 č.10910 -WYT pre predmet zákazky „Modernizácia technologického a strojového vybavenia v chove …