O nás

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok vzniklo postupným zlúčením Jednotného roľníckeho družstva v Kežmarku s JRD Malý Slavkov , JRD Stráne pod Tatrami, JRD Mlynčeky, JRD Rakúsy a v roku 1973 sa k nim pričlenilo JRD Ľubica. Spolu obhospodarovalo 5 000 ha poľnohospodárskej pôdy. V roku 1992 sa odčlenilo JRD Ľubica. V roku 1992 bolo družstvo transformované na Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok so sídlom v Kežmarku.

V súčasnosti družstvo hospodári na pôde v katastrálnych územiach Kežmarok, Malý Slavkov, Rakúsy, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Huncovce, Strážky, Spišská Belá a Tatranská Lomnica.

Územie družstva spadá do Spišskej kotliny a je súčasťou jej Popradskej časti. Celé územie je prevažne pahorkatinového rázu s pomerne širokými a hlbokými údoliami so svahovitosťou až do 21 stupňov.
Na území družstva sa nachádzajú hlavne hnedé pôdy, čiastočne nivné a hnedé ilimerizované pôdy. Územie spadá do oblasti vlhkej, čo je charakteristické prevládajúcimi zrážkami.

Družstvo má výhodnú vnútornú polohu, pretože pozemky vo vzťahu k hospodárskemu centru poľnohospodárskeho podniku sú súmerne rozložené okolo hospodárskeho centra a nie sú od neho vzdialené viac ako 7 km. Nachádza sa v blízkosti dvoch okresných miest Kežmarok a Poprad. Má výhodu aj v tom, že sa nachádza v blízkosti spracovateľského priemyslu.

Podniká hlavne v poľnohospodárskej prvovýrobe a to v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Poskytuje aj služby , ktoré sa týkajú hlavne poľnohospodárskych prác pre cudzie podniky a nevyužité objekty prenajíma iným subjektom.

Družstvo so 60 pracovníkmi dlhodobo dosahuje kladný hospodársky výsledok a je stabilným článkom v poľnohospodárskej prvovýrobe.